Det Norske Akademis Ordbok

handelsvei

handelsvei 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
vei, rute av særlig betydning for handel
SITATER
  • handelsveje og skibsforbindelser hele den vide verden udover
     (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 96 1896)
  • gamle tråkk og kamelkaravaner. Handelsveien til Kina
     (Øystein Lønn Hva skal vi gjøre i dag? LBK 1995)
  • en realitetens verdensmakt bundet sammen av pekuniære handelsveier og militære strukturer
     (Tor Bomann-Larsen Folket. Haakon & Maud II LBK 2004)
UTTRYKK
gå/velge handelsveien
overført
 velge handelen som levevei