Det Norske Akademis Ordbok

handelsrett

handelsrett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 fellesbetegnelse for lover og rettsregler som gjelder for handelsforhold
rett, adgang til å drive handel
SITAT
  • udlændingers handelsret indskrænkes [i Norge etter år 1299]
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,1 442)