Det Norske Akademis Ordbok

handelslov

handelslov 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
lov som regulerer handelsvirksomhet
SITATER
  • handels- og haandværkslove
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,2 267)
  • handelsloven fra 1842 … gjorde kvinner til økonomiske subjekter, siden ugifte kvinner kunne starte forretninger
     (Brønnøysunds Avis 10.03.2016/7)