Det Norske Akademis Ordbok

handelsfolk

handelsfolk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nasjon som særlig har sitt utkomme av handel
SITATER
 • britene er kremmere, et handelsfolk som gjør best i ikke å trampe inn på de Gaulles område
   (VG 29.01.1963/3)
 • dette mektige handelsfolk [fønikerne] som man hittil hadde ansett for rått og ulitterært
   (Wilhelm Munthe Litterære falsknerier 174 1942)
i flertall
 personer som har handel til erverv
; forretningsfolk
SITATER
 • nesten hver skrivende borger tilhører … den nye mellemklasse av velhavende handelsfolk og fremfor alt jurister, noen av dem er blitt patrisiere eller embedsadel
   (Lorentz Eckhoff Adelsmannen 18 1938)
   | om fremveksten av den moderne borgerstanden
 • det dreier seg ganske sikkert ikke om noen masseinnvandring, jødene sivet inn i disse bymiljøene som enkeltindivider, som handelsfolk
   (Elsbeth Wessel Wien 52 1999)
 • hollandske handelsfolk brakte Norge inn i internasjonal kapitalisme
   (Aftenposten 10.03.2013/24)