Det Norske Akademis Ordbok

handelsby

handelsby 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
by som baserer inntektene på handel
; by med rikt forretningsliv
 | jf. kjøpstad
EKSEMPEL
  • Bergen er en livlig handelsby
SITATER
  • Konghelle i Bahus, Stavanger og Bergen bleve handelsbyer 1070
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,2 345)
  • Gent er en livlig handelsby med stor tilgang av fremmedartede mennesker
     (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd 127 1999)
  • kampene … mellom de store italienske handelsbyene
     (Trond Berg Eriksen Sør for Alpene, nord for Po 309 1997)