Det Norske Akademis Ordbok

halvvokal

halvvokal 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 (ikke stavelsesbærende) konsonant som har et artikulasjonssted og en artikulasjonsmåte som (nesten) faller sammen med en (stavelsesbærende) vokals, f.eks. j i forhold til vokalen i (begge urundede, trange og fremre)