Det Norske Akademis Ordbok

halvsetting

Likt stavede oppslagsord
halvsetting 
substantiv
BØYNINGen; halvsettingen, halvsettinger
ETYMOLOGI
til dialektalt halvsett 'halvveis lastet'
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 båt med halv last