Det Norske Akademis Ordbok

halvsekel

halvsekel 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd sekel
BETYDNING OG BRUK
litterært
 halvt hundreår
SITATER
  • Rolf Brandt-Rantzau innviet igaar sitt annet halvsekel ved en straalende konsert i Aulaen
     (Nationen 1933/117/3/6)
  • utkast til et dikt, som ble fullført først helt nylig, et halvsekel etter at boka kom ut
     (Kaja Schjerven Mollerin Historien om Mor Godhjerta 51 2019)