Det Norske Akademis Ordbok

halvpause

halvpause 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
musikk
 pause av varighet som en halvnote
musikk
 tegn som angir slik pause