Det Norske Akademis Ordbok

halvlys

Likt stavede oppslagsord
halvlys 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
mest litterært
 som har uklart, dunkelt lys
 | jf. halvlys (substantiv)
SITAT