Det Norske Akademis Ordbok

halvliv

halvliv 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 liv som ikke gir følelse av virkelig å leve, som ikke gjør det mulig å bruke sine evner
; tom, innholdsløs tilværelse
SITATER
  • du vil mig lænke til et halv-livs rædsel
     (Henrik Ibsen Catilina 136 1875)
  • du [norsk ungdom i Sverige synes] dømt til et halvliv mellom å savne og lengte
     (Nordahl Grieg Friheten 52 1945)
kjernefysikk
UTTRYKK
biologisk halvliv
tiden fra et stoff er tatt opp i organismen til halvparten av det er blitt utskilt igjen
økologisk halvliv
tiden det tar fra et stoff er kommet inn i næringskjeden, til mengden er redusert til det halve