Det Norske Akademis Ordbok

halvinsekt

halvinsekt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 insekt i en orden av urinsekter
 | vitenskapelig navn Protura