Det Norske Akademis Ordbok

halvdagsprøve

halvdagsprøve 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
prøve som varer (omtrent) en halv (arbeids-, skole)dag
 | til forskjell fra heldagsprøve