Det Norske Akademis Ordbok

halvdagspost

halvdagspost 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
post med (omtrent) halv arbeidsdag
; halvdagsjobb
SITATER
  • vil Du, jeg skal ta halvdagspost paa dit kontor?
     (Amalie Pettersen Pettersen og jeg 9 1914)
  • der har … i Mellem-Europa været avholdt flere kongresser som har hatt til formål å drøfte muligheten for halvdagsposter til gifte kvinner
     (Margarete Bonnevie Ekteskap og arbeide 107 1932)