Det Norske Akademis Ordbok

halvårhundre

halvårhundre 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden
 halvt århundre eller hundreår
SITAT
  • dette middelalderens sidste halvaarhundrede
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,2 22)