Det Norske Akademis Ordbok

hakkebruk

hakkebruk 
substantiv
ETYMOLOGI
etter tysk Hackbau
BETYDNING OG BRUK
etnografi
 primitivt åkerbruk hvor jorden bearbeides med hakke (og ikke med plog)
SITAT
  • her [i Elverum] er hakkebruket betegnende nokk i folketradisjonen datert til et eldre jordbruk i slike høitliggende eller avsidesliggende bygder, som blev øde ved nedgangen i middelalderen
     (A.W. Brøgger Det norske folk i oldtiden 212 1925)