Det Norske Akademis Ordbok

hakeskjøt

hakeskjøt 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd skjøt
BETYDNING OG BRUK
snekkerfag, bygningsfag
 forbindelse mellom to bjelker ved hakeblad