Det Norske Akademis Ordbok

gyteelv

gyteelv 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
elv med gyteplasser for fisk
SITAT
  • merking av laks i gyte-elver
     (Farmand 1970/19/45/1)