Det Norske Akademis Ordbok

gymnastikkforening

gymnastikkforening 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forening av personer som driver gymnastikk, ofte i fellesskap