Det Norske Akademis Ordbok

gyldighetsområde

gyldighetsområde 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
område, felt som en bestemmelse, en teori e.l. har gyldighet innenfor
SITATER
  • i forrige århundre skjedde det en utvidelse av prinsippenes gyldighetsområde gjennom [blant annet] arbeiderbevegelsen
     (Trond Berg Eriksen Den usynlige død og andre essays 145 1986)
  • dagens modeller er de beste man har, men anslagene er for grove og feilaktige. Teoriene brukes langt utenfor gyldighetsområdet
     (Aftenposten 26.02.2013/10)