Det Norske Akademis Ordbok

guttedager

guttedager 
substantiv
BØYNINGguttedagene
ETYMOLOGI
annet ledd dager, flertall av dag
BETYDNING OG BRUK
i bestemt form eller med bestemmelse
 den tid man er (var) gutt
; guttealder
SITATER
 • han møtte Siri i guttedagene
   (Peter Egge Inde i Fjordene 378 1920)
 • «Greven av Monte Christo», mine guttedagers ideal
   (A-magasinet 15.06.1929/11)
 • jeg kjente en varm eim av guttedagenes sammenvoksthet
 • han er pavens trofaste livvakt, og at han har vært hans venn helt fra guttedagene
   (Vibeke Løkkeberg Purpur LBK 2002)
 • vi spilte i band sammen, i mange år. Fra guttedagene
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)
 • i mine guttedager var den gamle steinkirka hvit
   (Jon Michelet Brev fra de troende LBK 2008)
 • [Jens Bjørneboe har] lengtet tilbake til saltvannet helt siden guttedagene
   (Tore Rem Født til frihet 513 2010)