Det Norske Akademis Ordbok

gulvkost

gulvkost 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kost til å feie gulv med