Det Norske Akademis Ordbok

gullavtrykk

gullavtrykk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært, sjelden
 avtrykk i, med gylne figurer
SITAT
  • rigets vaabenskjolde i bronzeret guldaftryk
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III,3 293)