Det Norske Akademis Ordbok

gudsliv

gudsliv 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
religion, ofte i bestemt form
 samliv med Gud
; liv fylt av tro på Gud
; praktisering av tro
SITATER
 • eget hjerte, – det er kloden, nyskabt og for Gudsliv moden
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 63)
 • gudslivet trængte sommetider stor omsorg for at trives, det var ikke ens for alle
   (Ole Edvart Rølvaag Peder Seier 82 1928)
 • skuespil er visselig en av gudslivets farligste fiender
   (Ole Edvart Rølvaag Peder Seier 343 1928)
 • [Bjørneboe-familiens avstand] til arbeiderklassens og det lavere borgerskapets intense gudsliv var stor
   (Tore Rem Sin egen herre 40 2009)
 • reformasjonen satte et dramatisk komma for det aktive gudslivet på stedet
   (Dagen 12.04.2013/22)