Det Norske Akademis Ordbok

gudhengivenhet

gudhengivenhet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av gudhengiven med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
litterært
 det å være gudhengiven
; gudfryktighet
SITATER
  • fromhet og gudhengivenhed
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,6 425)
  • all hennes gudhengivenhet sprang ut av en næsten ustyrlig følelse av takknemlighet og glede
     (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 68 1957)