Det Norske Akademis Ordbok

giftutslipp

giftutslipp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
utslipp av giftig (industri)avfall
SITAT
  • [forfatteren ser på] hva alle giftutslippene gjør med rekeforekomstene og helsen til annen fisk
     (Stavanger Aftenblad 23.02.2016/26)