Det Norske Akademis Ordbok

giftmerke

Likt stavede oppslagsord
giftmerke 
verb
BETYDNING OG BRUK
merke med giftmerke