Det Norske Akademis Ordbok

giftdrap

giftdrap 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
drap ved hjelp av gift
; giftmord
SITAT
  • Borgarting lagmannsrett har frikjent [spritselgeren] for giftdrap [etter salg av metanolholdig sprit]
     (Aftenposten 11.10.2005)