Det Norske Akademis Ordbok

geværtropp

geværtropp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 enhet av et geværkompani (infanterikompani), vanligvis sammensatt av fire lag, utrustet med ett maskingevær og ellers med enhetsgeværer og kommandert av en troppssjef