Det Norske Akademis Ordbok

geværstativ

geværstativ 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
stativ til å sette gevær i