Det Norske Akademis Ordbok

geværammunisjon

geværammunisjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
ammunisjon til gevær