Det Norske Akademis Ordbok

gesenk

gesenk 
substantiv
BØYNINGen; gesenken, gesenker
UTTALE[gese´ŋk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk Gesenk, til senken 'senke'
BETYDNING OG BRUK
bergverk
 gravet gang som går nedover og ikke når opp til jordoverflaten
; synk