Det Norske Akademis Ordbok

geriljabevegelse

geriljabevegelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
politisk og militær bevegelse som prøver å fremme sin sak gjennom geriljakrig
SITATER
  • Cuba [gav] materiell støtte til latin-amerikanske geriljabevegelser
     (Fritz Nilsen Cuba i Afrika 23 1979)
  • Rahulan visste ikke hva han gjorde da han lot seg verve av geriljabevegelsen, LTTE [på Sri Lanka]
     (Marita Liabø Han liker meg LBK 2001)