Det Norske Akademis Ordbok

geråde

geråde 
verb
BØYNINGgerådet, gerådet
UTTALE[gerå:´də]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk gerāden
BETYDNING OG BRUK
foreldet eller arkaiserende, eventuelt spøkefullt
 komme, havne (i en bestemt tilstand)
EKSEMPLER
 • geråde i raseri
 • geråde i ulykke
 • geråde i tvil
SITATER
 • geråde i en ustyrlig vrede
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug V 1883)
   | fra forfatters fortale
 • geråde i et lindt vrøvleri om «menneskerettigheder»
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 291)
 • [jeg] geraader ind paa et for mig uvant discussionsfeldt
   (Camilla Collett Fortællinger 218 1861)
 • han geraadede desaarsag i kollision med sine overordnede
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 38)
 • ansiktet … gerådet i forvirring mellem to minespill
   (Aksel Sandemose En sjømann går i land 218 1931)
 • Sanne og musæumsdirektøren geraadet i en heftig trætte om visse dysmorfiske fænomener
   (Øvre Richter Frich Halvkunstnere 47 1925)
 • pengevæsenet geraader tilslut i den største forvirring
   (A-magasinet 16.06.1927/8)
UTTRYKK
geråde noen til ære
tjene noen til ære
 • Thrine Koefods ungdomshistorie er en roman og hvorvel omstændighederne derved geraade hende til ære, saa synes mig dog, jeg ikke har ret til at – les divulguer [offentligjøre dem, gjøre dem kjent]
   (Conradine Dunker Gamle Dage (1909) 76)
 • [vi skal] ikke foretage os noget, der kan geraade vor fælleds, saa høit elskede, moder [Norge] til tab
 • det geråder den meget borgerlige dikter [Walter Scott] til ære at han våget [å skildre jøder i «Ivanhoe»]
   (A-magasinet 22.12.1930/2 Erik Lie)