Det Norske Akademis Ordbok

geotermisk

geotermisk 
adjektiv
UTTALE[geotæ´rmisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av geo- og termisk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder jordvarme
UTTRYKK
geotermisk energi
energi som finnes lagret i jorden i form av varme (tilsvarer ca. 35 milliarder ganger verdens årlige energiforbruk)
; jordvarme
geotermisk kraftverk
kraftverk som utnytter energien fra jordvarme til å produsere elektrisk energi
; geotermisk energiverk
geotermisk gradient
geologi
 stigning i temperatur fra jordoverflaten og nedover i jordskorpen
geotermisk trinn
dyp i jordskorpen som kreves for at temperaturen skal stige 1 °C