Det Norske Akademis Ordbok

geoterm

geoterm 
substantiv
BØYNINGen; geotermen, geotermer
UTTALE[geotæ´rm]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av geo- og gresk thermos 'varme'
BETYDNING OG BRUK
geologi
 kurve som viser sammenheng mellom temperatur og dyp eller trykk i jordsmonnet