Det Norske Akademis Ordbok

geoteknikk

geoteknikk 
substantiv
UTTALE[geotekni´k:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
se geo-
BETYDNING OG BRUK
ingeniørfag som omhandler jord- og bergartenes egenskaper i byggeteknisk henseende, f.eks. vurdering av stabilitet og skredfare
SITAT
  • geoteknikk benyttes til planlegging av f.eks. vei- og tunnelbygging og fundamentering av bygg og andre konstruksjoner på land og offshore
     (ngi.no (Norges Geotekniske Institutt) 2016)