Det Norske Akademis Ordbok

geosentrisk

geosentrisk 
adjektiv
BØYNINGgeosentrisk
UTTALE[geose´ntrisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av geo- og sentrisk
BETYDNING OG BRUK
astronomi
 som har Jorden som midtpunkt
UTTRYKK
geosentrisk verdensbilde
verdensbilde hvor Jorden anses som universets urokkelige midtpunkt
 | til forskjell fra heliosentrisk verdensbilde
bestemt med utgangspunkt i Jordens sentrum
UTTRYKK
geosentrisk sted
et himmellegemes sted sett fra Jordens sentrum
 | jf. heliosentrisk