Det Norske Akademis Ordbok

geofysisk

geofysisk 
adjektiv
UTTALE[geofy:´sisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
se geo-
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, står i forbindelse med geofysikk
SITAT
  • utviklingen av glasiologi som en geofysisk forskningsdisiplin
     (Anka Ryall Polare kvinner 199 2022)
UTTRYKK
geofysisk malmleting
malmleting etter metoder som er basert på bergartenes magnetiske, elektriske, elektromagnetiske, gravimetriske, seismiske og radioaktive egenskaper
geofysisk år
år hvor det er spesiell forskningsaktivitet knyttet til Jordens fysikk, bl.a. prosesser i atmosfæren, i havet og i den faste jord