Det Norske Akademis Ordbok

geofare

geofare 
substantiv
ETYMOLOGI
etter engelsk geohazards; se geo-
BETYDNING OG BRUK
hendelse forårsaket av geologiske prosesser som kan utgjøre en trussel for menneskeliv, infrastruktur eller miljø
SITATER
  • jordskjelv, skred (jord-, fjell- og snøskred), flom, vulkanutbrudd og tsunamier er typiske geofarer
     (geoportalen.no 2014)
  • forskning av sjøbunnen utenfor Finneidfjord i Nordland skal gi ny kunnskap om geofarer oljeselskaper kan møte i farvann offshore
     (offshore.no 26.02.2007)