Det Norske Akademis Ordbok

genuin

genuin 
adjektiv
BØYNINGgenuint
UTTALE[genu-i:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin genuinus 'medfødt, naturlig; ekte', til genus 'slekt, art'
BETYDNING OG BRUK
naturlig
; uforfalsket
; ekte
; autentisk
EKSEMPEL
 • ha en genuin interesse av noe
SITATER
 • genuin kristendom er tro på den korsfestede og oppstandne frelser
   (Jacob Jervell Den historiske Jesus 21 1962)
 • de genuine asylsøkere
   (Aftenposten 1985/504/4/3)
   | virkelige, sanne
 • genuin uro og engstelse
   (Elin Brodin og Henning Hagerup De dødes språk LBK 2001)