Det Norske Akademis Ordbok

genommutasjon

genommutasjon 
substantiv
ETYMOLOGI
innlånt, jf. engelsk genomic mutation; se genom og mutasjon
BETYDNING OG BRUK
biologi
 mutasjon som omfatter hele kromosomer eller hele kromosomsett