Det Norske Akademis Ordbok

generisk

generisk 
adjektiv
BØYNINGgenerisk
UTTALE[gene:´risk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter fransk générique, til latin genus 'opphav, art'
BETYDNING OG BRUK
artsmessig
; bestemt, karakterisert ved sin art
 | til forskjell fra individuell
EKSEMPEL
 • generiske varenavn
SITAT
 • det er … i kraft av sitt innhold av generisk godhet at en handling så å si konstitueres som en menneskelig, moralsk relevant handling
   (Knut Erik Tranøy Thomas av Aquino som moralfilosof 61 1957)
som gjelder alle medlemmer i en gruppe eller kategori (og ikke et enkelt individ, noen få eller en enkelt ting)
; generell
EKSEMPEL
 • en generisk løsning
IT, om programvare e.l.
 som lar seg anvende generelt
især om legemiddel
 som ikke er knyttet til et bestemt varemerke
EKSEMPEL
 • generisk medisin
UTTRYKK
generisk bytte
medisin, adminstrasjon
 det at et apotek ikke utleverer et legemiddel som er foreskrevet, men isteden et legemiddel som er medisinsk likeverdig
 • ordningen med generisk bytte ble innført i 2001 for å spare trygdeetaten for penger og hindre at legemiddelprodusentene skodde seg urimelig på medisiner
   (NTBtekst 16.12.2005)
 især om kulturprodukt
 karakterløs
; pregløs
; uoriginal
SITATER
 • [musikken er] absolutt sympatisk. Men … dessverre ganske generisk
   (Bergens Tidende 04.05.2004/34)
 • filmen … oppfattes som generisk og uten tydelig særpreg
   (Bergens Tidende 08.11.2012/8)
 • generiske nordamerikanske byer med motorveier, kjøpesentre og dødsstraff
   (Lotta Elstad Et eget rom 7–8 2014)