Det Norske Akademis Ordbok

generere

generere 
verb
BØYNINGgenererte, generert, generering
UTTALE[genəre:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin generare 'avle, skape, avføde', til genus, se genus; jf. engelsk generate
BETYDNING OG BRUK
fagspråk eller litterært
 frembringe, skape, produsere (især automatisk eller ubevisst)
; avføde
EKSEMPEL
 • generere motsetninger, misnøye
SITATER
 • generere elektrisk kraft
   (Aftenposten 1959/577/9/4)
 • generere energi
   (Østlandets Blad 1968/146/7/1)
 • den økonomi er bedre som genererer medmenneskelig tilfredse forhold
   (Bergens Tidende 1969/63/8/6)
 • gjeld genererer gjeld
   (Torgrim Eggen Gjeld 13 1992)
 • det gjøres stadig forsøk på å få computere til å generere tekst
   (Jan Kjærstad Menneskets felt 252 1997)
språkvitenskap, i generativ syntaks, om underliggende prinsipper for hvordan grammatisk akseptable ytringer dannes
 danne (utgangspunkt for)
EKSEMPLER
 • et språks grammatikk genererer alle grammatisk akseptable setninger i språket
 • en rekursiv grammatikk kan generere et uendelig antall setninger