Det Norske Akademis Ordbok

generell

generell 
adjektiv
BØYNINGgenerelt
UTTALE[ʃenəre´l:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk generell, til latin generalis 'som tilhører hele slekter, arten'
BETYDNING OG BRUK
som gjelder alle, helheten
; alminnelig
 | til forskjell fra spesiell
EKSEMPLER
 • generelle regler, retningslinjer
 • generell misnøye, tilfredshet
 • en generell betraktning
 • generelt vil jeg si at …
SITATER
 • derude offres generelt til glæden, herinde specielt til kjærligheden
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 69)
 • det er … ikke værd at fælde en altfor generel dom over tilværelsen
   (Ronald Fangen Nogen unge mennesker 175 1929)
 • de generelle prisbevægelser i aarets første 11 maaneder
   (Morgenbladet 1930/408/8/5)
 • vor bergverksdrift [har] – generelt set – altid været [mer eller mindre bekymringsfull]
   (Morgenbladet 1930/408/11/6)
 • en meget generelt formulert passus i formålsparagrafen
 • forfatteren ønsker å motvirke en generell tendens hos historikere til å forenkle
   (Asbjørn Aarseth Romantikken som konstruksjon 100 1985)
 • den generelle politiske stemning
   (Dag Solstad Medaljens forside 221 1990)
 • Algot fikk Peter til å ta et par korrespondansekurs som … introduksjon til optikerstudiet. Om optikk generelt
   (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 80 1992)
 • skolefraværet i området var høyt, og skoleforholdene generelt dårlige
   (Astri Andresen et al. (red.) Samenes historie fra 1751 til 2010 170 2021)