Det Norske Akademis Ordbok

generasjonskonflikt

generasjonskonflikt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
konflikt mellom generasjoner
SITATER
  • spliden mellom Madame Pernelle og den øvrige familie er noe mer enn en vanlig generasjonskonflikt
     (Anne-Lisa Amadou Tartuffes ansikt 44 1970)
  • av og til forestiller jeg meg at foreldre og barn blir framtidens ’klassefiender’. Generasjonskonflikten vil kunne tvinge tidligere klassekonflikter tilbake
     (Karin Sveen Klassereise 78 2000)