Det Norske Akademis Ordbok

generasjonskløft

generasjonskløft 
substantiv
ETYMOLOGI
etter engelsk generation gap
BETYDNING OG BRUK
(stor, klar) generasjonsforskjell
SITATER
  • utdype generasjons-kløften
     (Dagbladet 1970/54/1/6)
  • et øyeblikk var det som om generasjonskløften mellom ham og henne ikke fantes
     (Torgrim Eggen Den nye Dylan 90 1997)
  • ved å viske ut skillelinjene i en segregert kultur skapte Elvis en ny grense: generasjonskløften
     (Kjetil Rolness Elvis Presley 86 1998)