Det Norske Akademis Ordbok

generasjonsintervall

generasjonsintervall 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
avstand i tid mellom foreldres og barns fødsel