Det Norske Akademis Ordbok

generasjonsforskjell

generasjonsforskjell 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forskjell mellom generasjoner med hensyn til skikk og bruk, meninger, holdninger e.l.
SITATER
  • på få områder i vårt samfunn kommer den meget omtalte generasjonsforskjell mer åpenbart til uttrykk enn i musikken
     (Morgenbladet 1970/25/3/1)
  • folk som bor i Cuba har merket klare generasjonsforskjeller
     (Fritz Nilsen Cuba i Afrika 90 1979)