Det Norske Akademis Ordbok

generalstab

generalstab 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 stab av høyere (hær)offiserer som koordinerer spesialstabenes virksomhet (i personellsektoren, etterretnings-, sikkerhets- og operasjonstjeneste, utdannelse, transport- og forsyningstjeneste) og som planlegger et lands forsvar (i Norge fra 1953 kalt Hærens stab, som i 1970 ble inkorporert i Forsvarets overkommando og fra 2003 er en del av Forsvarsstaben)
SITATER
  • den franske generalstab
     (Henrik Ibsen Samlede verker XIX 224)
  • generalstabens offisielle frontrapport
     (Per Imerslund Videre i passgang 80 1944)
  • sjefen for den svenske generalstaben, Axel Rappe, [sendte] en forespørsel til regjeringen om den vurderte allmenn mobilisering i forbindelse med krisen
     (Roy Andersen 1905 132 2005)
øverste ledelse (i kamporganisasjon)
SITAT